فضای دو قطبی انتخابات ایران با یک چهره میانه رو و یک شخصیت اصولگرا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فضای دو قطبی انتخابات ایران با یک چهره میانه رو و یک شخصیت اصولگرا

"در تبلیغات و کارهایتان امنیت ملی و مصالح نظام را در نظر بگیرید"؛ این پیام اعضای مجلس خبرگان ایران بود به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. از آن سو، یک نماینده مجلس از گسیل نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌ها به تهران خبر داده. رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران هم نگران حضور نیروهای مسلح در حوزه‌های رای گیری است. همین چند روز پیش بود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران گفته بود: هر کس علیه امنیت قیام کند، سیلی می‌خورد. گزارش سیاوش اردلان را ببینید.