نبرد استیکرها در آستانه انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نبرد استیکرها در آستانه انتخابات

در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات نه‌تنها نامزدها لحن شدیدتری نسبت به هم در پیش گرفته‌اند بلکه حامیان آنها هم در فضای مجازی بیکار ننشسته و مشغول ایفای نقش شدند.