انتخاب هیئت رئیسه مجلس ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخاب هیئت رئیسه مجلس ایران

ریاست مجلس ایران برای یک سال دیگر دست نخورده باقی‌ماند. علی لاریجانی، برای نهمین سال پی‌در‌پی، رئیس مجلس شد و مسعود پزشکیان و علی مطهری هم نائب رئیس ماندند. مسعود آذر نگاهی کرده به آنچه امروز در مجلس گذشت.