مستند عبدالکریم سروش: معرفت و مدارا

عبدالکریم سروش
Image caption عبدالکریم سروش

در تاریخ سیاسی و فکری ایران در سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ کمتر متفکر و نویسنده‌ای به اندازه‌عبدالکریم سروش از خود تأثیر اجتماعی به جا گذاشته است. سروش که در خانواده‌ای مذهبی در تهران به دنیا آمد و در دبیرستان مذهبی علوی تحصیل کرد، در دهه ۱۳۵۰ با حمایت تجار مذهبی بازار برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت. با بازگشت سروش به ایران در بدو پیروزی انقلاب او مناصب مختلفی بر عهده گرفت که از این میان عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی مشخصاً جنجال برانگیز شد. سروش همچنان به واسطه نقشی که در آن دوران ایفا کرد، از سوی نیروهای مختلف اجتماعی آماج نقدهای گوناگون است. همزمان، از اوایل دهه ۱۳۶۰، سروش دست به کار نوشتن مجموعه مقالاتی شد که به نقد تلقی رسمی جمهوری اسلامی از ارتباط دین و سیاست می‌پرداخت. در دهه ۱۳۷۰ انتقادات فلسفی و سیاسی سروش به تدریج اوج گرفت و واکنش‌های تند حکومت را هم برانگیخت. این واکنش‌ها در نهایت در دهه ۱۳۸۰ سروش را واداشت که برای همیشه ایران را ترک کند.

مستند عبدالکریم سروش: معرفت و مدارا

در مستند "عبدالکریم سروش: معرفت و مدارا" زندگی فکری و اجتماعی سروش در بستر تحولات سیاسی ایران مورد کنکاش قرار گرفته است: از مناظره‌های تلویزیونی اوایل انقلاب با نمایندگان فکری مارکسیسم، تا عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی، نقد نهاد روحانیت، دفاع از سکولاریسم سیاسی، و حمایت همه‌جانبه از پروژه فکری "روشنفکری دینی".

بیشتر بخوانید:

موضوعات مرتبط