رهبر ایران از لزوم چالش به جای سازش در رابطه با آمریکا گفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر ایران از لزوم چالش به جای سازش در رابطه با آمریکا گفت

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران که زمانی گفته بود انقلابی است و نه دیپلمات، بار دیگر تکرار کرد که چاره کار را در «انقلابی گری» می داند. او که یکشنبه شب در مراسم بیست و هشتمین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سخن می گفت بار دیگر شمشیر را برای آمریکا و قدرت‌های غربی از روبست و از لزوم چالش به جای سازش گفت. پناه فرهادبهمن گزارش می دهد.