لحظه انفجار در آرامگاه آیت‌الله خمینی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لحظه انفجار در آرامگاه آیت‌الله خمینی

صبح امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد مهاجمان مسلح به ساختمان مجلس ایران و آرامگاه آیت‌الله خمینی حمله کردند. این حملات دست کم ۱۲ کشته و بیش از ۴۰ زخمی به جا گذاشته است. در جریان این حملات انفجاری انتحاری در آرامگاه آیت‌ا‌لله خمینی رخ داد.