سابقه تهدیدهای داعش علیه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سابقه تهدیدهای داعش علیه ایران

از حدود چهار سال پیش که داعش با نام حکومت اسلامی عراق و شام ظهور کرد، همواره ایران را تهدید کرده است. مسئولان امنیتی در ایران هم از دستگیری نیروهای داعش و خنثی سازی عملیات نیروهای این گروه خبر داده بودند، اما این اولین باریست که داعش مسئولیت حمله ای در ایران را بر عهده گرفته است. سعیده هاشمی نگاهی کرده به سابقه تهدیدهای داعش علیه ایران. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط