واکنش‌ها به فرمان " آتش به اختیار" آیت الله خامنه ایی در شبکه های اجتماعی

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی و بعضی چهره های سرشناس به فرمان " آتش به اختیار" آیت الله خامنه ایی . این ویدئو بخشی از این واکنش هاست