هشدار رهبر ایران در مورد امکان تکرار تجربه اولین رئیس جمهوری

هشدار رهبر ایران در مورد امکان تکرار تجربه اولین رئیس جمهوری

جدل رهبر ایران و رئیس جمهوری کشور ظاهرا تمامی ندارد. آیت الله علی خامنه ای دیشب مسئولان مملکتی از جمله حسن روحانی را جمع کرد تا به آنها بگوید که دولت کجاها راه را اشتباه رفته؛ از سرمایه گذاری و کارآفرینی گرفته تا مذاکرات هسته ای و سیاست خارجی و موضع گیری های داخلی. از این گفت که از تقسیم جامعه به موافق و مخالف نگران است. از اینکه جامعه به سالهای اول انقلاب؛ مشخصا سال 59 برگردد. سالهایی که ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری بود و در خیابانها موافقان و مخالفان با یکدیگر بحث و جدل می کردند. آقای خامنه ای به دنبال چیست؟ و از یادآوری سرنوشت اولین رییس جمهوری اسلامی ایران چه منظوری دارد؟ آیا خط پایانی برای مجادلات علنی و فزاینده رئیس دولت و رئیس حکومت در ایران دیده می شود؟ بیشتر حرف می زنیم اول گزارشی از باران عباسی