فرمانده سپاه: به جای اعتراض‌ها، طلب‌های میلیارد تومانی ما را بدهید

در ایران، فرمانده سپاه پاسداران به انتقادهای اخیر رئیس جمهوری پاسخ داده که گفته بود بخش مهمی از اقتصاد دست کسانی است که به گفته او مسلح به تفنگند. فرمانده سپاه گفته دولتی که تفنگ نداشته باشد تحقیر و تسلیم می‌شود. کسری ناجی در گزارشش می‌گوید سال‌هاست که دولت حسن روحانی به دنبال مهار سلطه سپاه بر اقتصاد ایران است. کسری ناجی گزارش می‌دهد: