تلاش مخالفان دولت روحانی برای پیشگیری از اجرای توافق پاریس

در ایران، توافق پاریس به عرصه تازه‌ای از کشمکش بین مخالفان دولت حسن روحانی و مخالفانش بدل شده. مخالفان می‌کوشند جلوی اجرایی شدن توافق پاریس را در ایران بگیرند. هدف از توافق جهانی پاریس جلوگیری از گرمتر شدن زمین است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.