تلاش مخالفان دولت روحانی برای پیشگیری از اجرای توافق پاریس

تلاش مخالفان دولت روحانی برای پیشگیری از اجرای توافق پاریس

در ایران، توافق پاریس به عرصه تازه‌ای از کشمکش بین مخالفان دولت حسن روحانی و مخالفانش بدل شده. مخالفان می‌کوشند جلوی اجرایی شدن توافق پاریس را در ایران بگیرند. هدف از توافق جهانی پاریس جلوگیری از گرمتر شدن زمین است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.