روحانیان برجسته ایرانی در سقوط دولت مصدق چقدر نقش داشتند؟

روحانیان برجسته ایرانی در سقوط دولت مصدق چقدر نقش داشتند؟

اسنادی که دولت آمریکا اخیر درباره واقعه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتشر کرده، ابعاد تازه از تماس‌های آمریکا با دو نفر از برجسته ترین روحانیان وقت ایران یعنی ابوالقاسم کاشانی و محمد بهبهانی - را روشن می‌کند. این که چطور آمریکا برای اختلاف انداختن در جبهه ملی سیاست تعامل با کاشانی را در پی گرفت و او چه چیزهایی را به صراحت به واشنگتن می‌گفته. همچنین بنا بر یک سند که از حالت طبقه بندی فوق سری خارج شده، محمد بهبهانی، از عوامل اصلی کودتا بوده و از سفارت آمریکا پول دریافت کرده بود.کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش می‌دهد.