دولت جدید ایران تجلی رای مردم خواهد بود یا نماد سازش با اصولگرایان؟

دولت جدید ایران تجلی رای مردم خواهد بود یا نماد سازش با اصولگرایان؟

در ایران، دو هفته دیگر قرار است مراسم تحلیف - مراسم ادای سوگند حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم - برگزار شود. اما بحث های زیادی در مورد کابینه پیشنهادی حسن روحانی در جریان است. رئیس جمهوری ایران که با 24 میلیون رای/ دوباره ریاست قوه اجرایی را بر عهده گرفته، فهرست وزرای پیشنهادیش را برای رهبر ایران فرستاده. بسیاری می پرسند چه نیازی است که او با این حجم از پشتوانه مردمی ِ پس از انتخابات، چنین کاری کند آن هم پیش از تایید مجلس. همزمان، فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش کابینه فعلی ایران می گوید در کابینه بعدی حسن روحانی حضور نخواهد داشت. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.