دولت ایران: سپاه و دولت باید برای انجام کارهای بزرگ در کنار هم باشند

دولت ایران: سپاه و دولت باید برای انجام کارهای بزرگ در کنار هم باشند

سخنگوی دولت ایران می گوید جلسه دیروز حسن روحانی، رئیس جمهوری با فرماندهان عالی رتبه سپاه بسیار خوب بوده و دولت و سپاه باید برای انجام کارهای بزرگ در کنار هم باشند. آقای روحانی در این دیدار گفت دولت از سپاه «در حوزه مأموریت خود» حمایت خواهد کرد. این دیدار در حالی صورت گرفت که روابط او و سپاه در پی انتقادهای متقابل پر تنش شده. مجید خیام دار گزارش می دهد.