انتقاد ایران از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا؛ روحانی می‌گوید حتما پاسخ لازم را خواهیم داد

انتقاد ایران از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا؛ روحانی می‌گوید حتما پاسخ لازم را خواهیم داد

طرحی که مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران و روسیه تصویب کرده، هنوز باید از حداقل دو مرحله دیگر بگذرد. تصویب مجلس سنا و بعد امضای رئیس جمهوری. اما همین حالا هم واکنش‌های زیادی داشته. از اتحادیه اروپا که گفته شعار "اول آمریکا" نباید به معنای "اروپا آخر" باشد. تا روسیه که آن را گامی به عقب در روابط واشنگتن و مسکو خوانده. در ایران، دولت می‌گوید اینها تحریم‌های تازه‌ای نیست و فقط نشان از مواضع خصمانه واشنگتن دارد اما جناح مقابل می‌گوید نشان از شکست دولت در برجام دارد.