حمیدرضا بقایی قوه قضائیه را به فساد و دروغگویی متهم کرد

حمیدرضا بقایی قوه قضائیه را به فساد و دروغگویی متهم کرد

گفته های حمیدرضا بقایی، یکی از نزدیکترین متحدان محمود احمدی نژاد، جنجال برانگیخته. آقای بقایی که مدتی معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق ایران بود، هفته پیش به اتهامهای مالی بازداشت شده بود. او بعد از آزادی از زندان به قید وثیقه، ضمن انتقاد از وضعیت زندانها و اتهامهایی که علیه او مطرح شده، قوه قضاییه را به دروغگویی متهم کرد.