خانواده کروبی: منتظر مرگ تدریجی محصوران هستند

مهدی کروبی حق نشر عکس Reuters
Image caption مهدی کروبی ۷۹ ساله است

خانواده مهدی کروبی در بیانیه‌ای گفته‌‌اند حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کنار "شخص حاکم و سیستم فشل قضایی" مسئول جان آقای کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هستند. فرزند آقای کروبی هم در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، وزارت اطلاعات را متهم کرده که به دنبال پایان آرام زندگی محصوران در زندان خانگی است.

خانواده مهدی کروبی از "عارضه قلبی" مجدد برای آقای کروبی در عصر روز جمعه خبر داده‌اند و گفته‌اند علت این عارضه انجام نشدن مراقبت‌های ویژه‌ای است که پزشکان پس از مرخص شدن آقای کروبی از بیمارستان قلب تهران در امیرآباد توصیه کرده بودند.

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، می‌گوید پزشک امین وزارت اطلاعات و یکی از پزشکان بیمارستان گفته بودند که آقای کروبی باید شبانه‌روز تحت نظر باشد اما مامور وزارت اطلاعات با این نظر کارشناسان مخالفت کرده و آقای کروبی را به خانه بازگردانده است.

آقای کروبی، مامور وزارت اطلاعات ایران را مسئول اصلی توقف درمان پدرش معرفی کرد و گفت از آغاز دولت آقای روحانی و با تغییر وزیر اطلاعات، ماموری که به عنوان مسئول تصمیم‌گیری درباره مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتخاب شده، برای درمان آنان کارشکنی می‌کند.

به گفته فرزند مهدی کروبی، مجموع اتفاقات چند سال اخیر این تصور را ایجاد کرده که "وزارت اطلاعات ایران فردی را گمارده که رسالت خود را پایان دادن به زندگی محصوران می‌داند."

او می‌گوید" "پدرم مهرماه ۸۰ ساله می‌شود، در مدت حصر دو بار آنژیو شده و به توصیه پزشکان امکان دارد قلب او به باتری نیاز داشته باشد. در این شرایط طبیعی است که فکر کرد اصرار برای عدم درمان ممکن است منظور دیگری در پی داشته باشد."

مهدی کروبی بیش از شش سال است که در حبس خانگی است و در این مدت چند بار در بیمارستان بستری شده است.

آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد به دنبال تظاهرات ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که در همبستگی با انقلاب‌های تونس و مصر انجام شد، در حبس خانگی قرار گرفتند.

خواسته خانواده آقای کروبی این است که او با هزینه شخصی در بیمارستان ویژه تحت درمان قرار بگیرد.

در بیانیه خانواده آقای کروبی هم گفته شده که اگر حسن روحانی مطالبه آزادی رهبران جنبش و تامین آزادی‌های سیاسی و مدنی را جزو اولویت‌های خود نمی‌داند، به هر حال موظف به پاسخگویی درباره "رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی" ماموران وزارت اطلاعات است، از جمله فردی که نماینده وزارت اطلاعات است و به گفته خانواده آقای کروبی "ماموریت خود را ستاندن تدریجی جان کروبی و موسوی می‌داند."

خانواده آقای کروبی گفته‌اند: "در شش سال و نیم گذشته در کنار اراده غیر قانونی و ظالمانه حاکم در اعمال خودسرانه حصر و مجازات، وزارت اطلاعات نیز مسئول مستقیم اعمال حصر کروبی، موسوی و رهنورد است."

حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با شعار آزادی محصوران و زندانیان سیاسی به قدرت رسید و در انتخابات ۱۳۹۶ هم از "رفع حصر ایران" گفت.

با این حال خانواده آقای کروبی می‌گویند دولت و وزیر اطلاعات، حتی به هشدارهای خانواده‌های کروبی و موسوی درباره کارشکنی نماینده وزارت اطلاعات در درمان محصوران "کوچکترین توجهی" نکرده‌اند.