گفت‌وگوی بی بی سی با فرزند مهدی کروبی پیرامون بازگشت به حصر

فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، خبرداده که ماموران از داخل خانه محل حصر آقای کروبی خارج شده‌اند و او امروز از بیمارستان به حصر باز می‌گردد. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، دو هفته پیش در پی نارسایی قلبی و اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. خروج ماموران امنیتی از خانه آقای کروبی و برگزاری دادگاه علنی از خواسته های مهدی کروبی برای شکستن اعتصاب غذا بود. همسر آقای کروبی گفته دولت به وعده اش عمل کرده و ماموران از داخل خانه خارج شده اند. محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی از لندن در گفت و گویی با بی بی سی فارسی از جزئیات این ماجرا می‌گوید.