گفت‌وگوی بی بی سی با فرزند مهدی کروبی پیرامون بازگشت به حصر

گفت‌وگوی بی بی سی با فرزند مهدی کروبی پیرامون بازگشت به حصر

فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، خبرداده که ماموران از داخل خانه محل حصر آقای کروبی خارج شده‌اند و او امروز از بیمارستان به حصر باز می‌گردد. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، دو هفته پیش در پی نارسایی قلبی و اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد. خروج ماموران امنیتی از خانه آقای کروبی و برگزاری دادگاه علنی از خواسته های مهدی کروبی برای شکستن اعتصاب غذا بود. همسر آقای کروبی گفته دولت به وعده اش عمل کرده و ماموران از داخل خانه خارج شده اند. محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی از لندن در گفت و گویی با بی بی سی فارسی از جزئیات این ماجرا می‌گوید.