#شما؛ ایمنی اردوهای دانش‌آموزی

#شما؛ ایمنی اردوهای دانش‌آموزی

واژگون شدن اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی که عازم شیراز بودند، باعث شد مسئله ایمنی اردوهای دانش‌آموزی دوباره مطرح شود. در گذشته هم حوادث مشابه اتفاق افتاده است. به نظر شما مسئول تامین ایمنی این اردوها کیست و راه‌های پیشگیری از این حوادث چیست؟