بحران آب، اولویت رئیس جدید سازمان محیط زیست ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'آب مهمتر از یوزپلنگ است'

برای رئیس جدید سازمان حفاظت از محیط زیست ایران مساله کم آبی بسیار مهم است هر چند بخش کوچکی از مساله آب به این سازمان مربوبط می‌شود. اما عیسی کلانتری مصمم است که دیگر اینگونه نباشد تا جایی که دیروز گفت برای او کم آبی مهمتر از مسائل اصلی سازمانش مثل حفظ حیات وحش است. این گفته‌ها با استقبال کارشناسان آب ولی نگرانی حامیان محیط زیست روربرو شده. تصاویر اولیه این گزارش برگرفته از مستند "نیلوفر آبی" ساخته مسعود مختاری و امیر اقاعبداللهی است سیاوش اردلان این واکنش‌ها را بررسی کرده است.