#شما؛ نظر شما درباره استقلال قوه قضائیه چیست؟

#شما؛ نظر شما درباره استقلال قوه قضائیه چیست؟

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هفته گذشته در تازه‌ترین گزارش خود از ادامه «مشکلات جدی» در وضعیت حقوق بشر ایران خبر داد، و در راس آن از نبودن یک نظام قضایی مستقل انتقاد کرد.