ریشه‌های گسترش افراط گرایی در ایران چیست؟

ریشه‌های گسترش افراط گرایی در ایران چیست؟

وقتی داعش به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران حمله کرد، پس از یکی دو روز که هویت حمله کنندگان منتشر شد و روشن شد که از کردهای ایران بوده اند، این سئوال ایجاد شد که چطور؟ کردها در همه چهار سال گذشته، در خط مقدم نبرد علیه داعش جنگیده بودند، چگونه است که در ایران، اولین حمله داعش کار کردها بوده باشد. ژیار گل خبرنگار ما در مستندی که تهیه کرده؛ دریافته که در طول نزدیک دو دهه، گروه‌های سلفی تندرو، توانسته‌اند با تبلیغات در منطقه کردستان ایران به عضو‌گیری بپردازند و حکومت ایران هم از فعالیت آنها آگاه بوده است. اما ریشه های گسترش گرایش‌های افراطی در ایران چیست؟ گزارش سیاوش اردلان را ببینید.