#شما؛ افزایش سفرهای خارجی ایرانیان

در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به زمان مشابه سال قبل سفرهای خارجی بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است. اما مردم همچنان از مشکلات تدارک سفر خارجی می‌گویند. با وجود این مشکلات هنوز هم برخی سفرهای خارجی را به سفر داخلی ترجیح می‌دهند.