سفر حسن روحانی به نیویورک، حمله رهبر ایران به آمریکا؛ آیا برجام شکننده‌تر شده است؟

سفر حسن روحانی به نیویورک، حمله رهبر ایران به آمریکا؛ آیا برجام شکننده‌تر شده است؟

یک سند بین المللی کم نظیر برای حل مناقشه‌ای هسته‌ای که بعد از صدها ساعت گفتگوی نفسگیر میان جمعی از دیپلمات‌های برجسته به دست آمده است، باز در کانون بحث قرار گرفته. در ایران، راس هرم قدرت نسبت به نقض برجام هشداری تند داده. در آمریکا عالی‌ترین مقام سیاسی و نظامی، از نقایص توافق حرف می‌زند. بحث‌هایی که احتمالا از تهران و واشنگتن به نیویورک و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهد کشید، کنگره‌ای بی‌همتا که بیشترین شمار رهبران جهان را سالانه زیر یک سقف جمع می‌کند. امروز آیت الله خامنه ای تاکید کرد که به گفته خودش "حرکت غلط نظام سلطه در قضیه‌ی برجام" را تحمل نخواهد کرد. تقابلی آشکار با دونالد ترامپِ سخت‌گیر در مورد ایران. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.