بیش از ۳۰۰ کودک کار در خیابان های تهران بازداشت شده اند

در تهران طرحی به نام جمع آوری کودکان کار به اجرا در آمده. طرحی جنجالی، با کمک شهرداری تهران، بهزیستی و فرمانداری که با مخالفت چند نماینده مجلس و فعالان حقوق کودکان روبرو شده. بر اساس بعضی از آمارها حدود دو میلیون کودک کار در ایران زندگی می‌کنند. مقام‌های مسئول تعداد بچه‌های مشغول به کار را کمتر، اما فعالان حقوق کودکان تعدادشان را بیشتر از دو میلیون می دانند. جزییات بیشتر را درگزارش سعیده هاشمی ببینید.