معضلی قدیمی، بحثی تازه؛ اذیت و آزار جنسی در محیط کار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معضلی قدیمی، بحثی تازه؛ اذیت و آزار جنسی در محیط کار

آزار جنسی پدیده شایعی است. تازه ترین مورد، در آمریکا رخ داده، جایی که یکی از سرشناسترین تهیه کننده های هالیوود با اتهامات مختلف جنسی روبرو شده. مشابه دیگر مواردی که خبرساز شده. آزاردهنده، یک مرد پرقدرت و قربانیان، زنانی که سکوت را بر پیامدهای ناشی از دادخواهی ترجیح داده اند. بعضی موارد اذیت و آزار جنسی واضح هستند و هیچکدام از طرفین درگیر، در عملی که اتفاق افتاده شک ندارند. اما طیف این آزارها به قدری وسیع است که گاهی قربانی متوجه نمیشود آنچه رخ داده، اذیت جنسی است. حتی آزاردهنده هم گاهی ممکن است از وخامت کارش آگاه نباشد. گزارش رعنا رحیم پور را ببینید:

موضوعات مرتبط