‘دزدان دریایی سومالی دست کم ۴۴ صیاد ایرانی را ربوده‌اند’
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'دزدان دریایی سومالی دست کم ۴۴ صیاد ایرانی را ربوده‌اند'

دزدان دریایی سومالی در چند هفته اخیر ده‌ها صیاد ایرانی را ربوده‌اند. مقام‌های محلی در چابهار ربوده شدن دست کم ۴۴ نفر را تائید کرده‌اند و گفته‌اند دزدان برای آزادی هر کدام از آنها درخواست ۱۵۰۰ دلار کرده‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش مجید افشار.