آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه سپاه

تحریم‌های موسوم به قانون مقابله با دشمنان آمریکا یا همان کاتسا از امروز علیه سپاه انجام می‌شود. تحریم‌هایی که سرلشگر جعفری فرمانده سپاه به آن واکنش نشان داده و البته مسئولان کشوری و لشگری را در ایران متحد کرده است. با این جمله که، تحریم سپاه مترادف با تحریم ایران است و تحریم‌ها نه سپاه که اقتصاد ایران را هدف گرفته. گزارش فرناز قاضی زاده را ببینید.