سومین گزارش کمیسیون امنیت ملی ایران از روند اجرای برجام

سومین گزارش کمیسیون امنیت ملی ایران از روند اجرای برجام در مجلس خوانده شد. براساس این گزارش لغو تدریجی تحریم‌ها از جمله نقاط قوت توافق هسته‌ای بوده. در گزارش همچنین آمده که بزرگترین چالش در زمینه اجرای توافق هسته‌ای، آمریکاست، که با آنچه " بدعهدی و مانع تراشی" خوانده شده از اجرای برجام جلوگیری می‌کند. در نشست مجلس، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام این گزارش را واقع بینانه خواند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا صحرایی.