یادی از گروه کُر ملی ایران و گفتگو با رهبر آن، آلفرد ماردویان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یادی از گروه کُر ملی ایران و گفتگو با رهبر آن، آلفرد ماردویان

چهل و پنج سال پیش در چنین روزهایی، برای نخستین بار، کُرِ ملی در ایران بنیان نهاده شد. فعالیت‌های گسترده‌ی این گروه، تنها پنج سال ادامه پیدا کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی پایان یافت. آلفرد ماردویان، رهبر کُر ملی ایران هم در همان زمان به آمریکا مهاجرت کرد. در چهل و پنجمین سالگرد تاسیس این گروه، پژمان اکبرزاده مروری دارد به فعالیت‌های کُر ملی ایران و گفتگویی داشته با رهبر آن، آلفرد ماردویان، که برای نخستین بار در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده.

موضوعات مرتبط