آغاز نیمروز در نیاوران؛ نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان افغان در تهران افتتاح شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز نیمروز در نیاوران؛ نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان افغان در تهران افتتاح شد

نخستین نمایشگاه سراسری هنرهای تجسمی هنرمندان افغان با عنوان "نیمروز" در نیاوران تهران افتتاح شد. این نمایشگاه دو روز پیش با حضور نمایندگان سازمان ملل، یونسکو، وزارت ارشاد ایران و هنرمندان افغان از گوشه و کنار جهان گشایش یافت. نمایشگاه "نیمروز" با اجراهای هنری تا دو هفته دیگر ادامه خواهد یافت. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.