#شما؛ راه‌اندازی گشت‌های سپاه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

#شما؛ راه‌اندازی گشت‌های سپاه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

از شما پرسیده بودیم درباره ورود سپاه به حوزه امنیت شهری پایتخت چه فکر می‌کنید؟ در این ویدیو بخشی از پیام‌های دریافت شده را بشنوید.