عبور مهاجران غیرقانونی از رشته کوه‌های آلپ به مقصد فرانسه

عبور مهاجران غیرقانونی از رشته کوه‌های آلپ به مقصد فرانسه

مهاجران نوجوان در ایتالیا تلاش می‌کنند که با عبور شبانه از مسیر خطرناک رشته کوه‌های آلپ خود را به فرانسه برسانند. یک خیریه محلی می‌گوید تقریبا دو هزار نفر در حدود پنج ماه گذشته از این مسیر عبور کرده‌‎اند. بسیاری از این افراد، خود را از اردوگاه‌های مهاجران در ایتالیا، به اینجا رسانده‌اند.

لوسی ویلیامسون به روستای نواش در آلپ که از مراکز اصلی ورود به فرانسه است رفته و از وضعیت این مهاجران گزارش می‌دهد.