دو دهه بحران مسکن در ایران به روایت آمار

دو دهه بحران مسکن در ایران به روایت آمار

بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که اجاره‌نشینی در دو دهه اخیر در ایران رو به گسترش بوده است. این روند در تهران از همه جا شدیدتر بوده؛ تا آن‌جا که امروز از هر دو خانوار تهرانی، یکی ساکن خانه‌ای است که مالکش کس دیگری است.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.