ایران می‌گوید شواهد آمریکا درمورد ایرانی بودن موشک حوثی‌ها جعلی است

ایران می‌گوید شواهد آمریکا درمورد ایرانی بودن موشک حوثی‌ها جعلی است

ایران کنفرانس خبری نماینده آمریکا در سازمان ملل را نمایشی توصیف کرده. وزیر خارجه ایران آن را مشابه وقایع ۱۴ سال پیش دانست وقتی آمریکا حکومت صدام حسین را به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرد. اتهاماتی که بعدا معلوم شد بی‌پایه بوده. اشاره محمدجواد ظریف به اتهامات دیروز نماینده آمریکا در سازمان ملل است. نیکی هیلی کنار بقایای آنچه به نظر یک موشک بود گفت این موشک ساخت ایران است و به حوثی‌ها در یمن داده شده بود. کسری ناجی گزارش می‌دهد.