دیدار فرمانده ارشد نظامی پاکستان با همتای ایرانی

دیدار فرمانده ارشد نظامی پاکستان با همتای ایرانی

در ۲۶ سال گذشته این اولین بار است که یک مقام نظامی پاکستان در این سطح به صورت رسمی به ایران سفر می‌کند. فرماندهان ارشد نظامی پاکستان پیشتر در قالب هیاتهای دیپلماتیک به ایران سفر کرده بودند.