تداوم آلودگی هوا در چند شهر ایران

تداوم آلودگی هوا در چند شهر ایران

مسئولان ایران می‌گویند آلودگی شدید هوا در تهران و چند شهر دیگر ایران، حداقل تا چند روز دیگر ادامه دارد. احتمال داده می‌شود که مدرسه‌های بیشتری در استان تهران تعطیل شوند. در این شهرها به افراد مسن، کودکان، زنان حامله و بیماران توصیه شده در خانه بمانند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.