تناقض در اعترافات پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام

تناقض در اعترافات پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام

دیشب، به فاصله چند روز بعد از تائید حکم اعدام احمد رضا جلالی، فردی که وزارت اطلاعات ایران می‌گوید جاسوس موساد بوده، فیلمی از اعترافاتش از تلویزیون ایران پخش شد. آقای جلالی در این برنامه می‌گوید که به ترور دو دانشمند هسته‌ای ایران در سالهای ۸۸ و ۸۹ کمک کرده. اما آنگونه که سیاوش اردلان گزارش می‌دهد، در همان برنامه گفته می‌شود که آن سالها، تازه اوایل همکاری احمدرضا جلالی با موساد بوده. سیاوش اردلان درباره نقاط ابهام این پرونده گزارش می‌دهد.