پاسخ روحانی به انتقاد شهروندان از بودجه کلان نهادهای غیردولتی و مذهبی

پاسخ روحانی به انتقاد شهروندان از بودجه کلان نهادهای غیردولتی و مذهبی

نهادها و موسساتی که از دولت پول می‌گیرند استقبال کرده و گفته اگر سازمان عمومی غیردولتی از خزانه بودجه می گیرد این از جیب مردم است و باید به مردم گزارش بدهد که این پول را چطور و کجا خرج می کند.