حسن روحانی: افزایش قیمت سوخت برای ایجاد اشتغال است

حسن روحانی: افزایش قیمت سوخت برای ایجاد اشتغال است

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید تمام درآمد ایجاد شده از افزایش قیمت سوخت برای ایجاد اشتغال استفاده خواهد شد. گزارش شده احتمال دارد قیمت بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان افزایش داده شود ولی این رقم و زمان اجرای آن هنوز از طرف هیچ مرجع رسمی تایید نشده. همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید مجلس با بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی مخالفت خواهد کرد. امیر پایور گزارش می‌دهد.