شورای نگهبان، مصوبه مجلس در خصوص اقلیت‌های دینی را رد کرد

شورای نگهبان، مصوبه مجلس در خصوص اقلیت‌های دینی را رد کرد

در ایران، شورای نگهبان، مصوبه مجلس در مورد حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا را رد کرده است. مجلس ایران تصویب کرده بود که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، می‌توانند در انتخابات شوراها نامزد شوند، اما شورای نگهبان این را خلاف شرع دانسته. بحث حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر پس از آن بالا گرفت که عضویت سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، تعلیق شد. آیدین صالحی گزارش می‌دهد.