حسن روحانی: تنها راه مبارزه با فساد شفافیت است

حسن روحانی: تنها راه مبارزه با فساد شفافیت است

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی گفت تنها راه مبارزه با فساد شفافیت است. رئیس جمهوری ایران گفت نهادهایی که از دولت بودجه می‌گیرند، باید به مردم بگویند که پول‌ها را چطور و کجا خرج می‌کنند. آقای روحانی گفت این حق مردم است که درباره این که هر نهادی چقدر بودجه بگیرد، بداند و نظر بدهد. در هفته‌های اخیر انتقادهای زیادی درباره میزان بودجه‌ای که به بعضی از نهادهای مذهبی در ایران داده می‌شود، مطرح شده. رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد.