تجمع بازنشستگان فولاد در اعتراض به حقوق معوق

تجمع بازنشستگان فولاد در اعتراض به حقوق معوق

ادامه اعتراضات ، نه سوریه نه غزه ، حقوق بازنشسته