ادامه اعتراضات ، نه سوریه نه غزه ، حقوق بازنشسته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع بازنشستگان فولاد در اعتراض به حقوق معوق

ادامه اعتراضات ، نه سوریه نه غزه ، حقوق بازنشسته