آلوده‌ترین روز سال در تهران

آلوده‌ترین روز سال در تهران

به دلیل هوای به شدت آلوده، استانداری تهران به همه مراکز آموزشی دستور داده که روز پنج شنبه هم تعطیل بمانند هم دولتی‌ها، هم خصوصی‌ها، طرح زوج و فرد خودروها هم از جلوی در خانه‌ها اجرا می‌شود. با وجود این تمهیدات تهران آلوده‌ترین روز سال را سر کرد. امشب شاخص آلودگی هوا ۱۸۲ رسید که با هوای "بسیارناسالم" فاصله چندانی ندارد ، مرحله سوم آلودگی هوا که بعد از آن مرحله خطرناک است. ولی این فقط تهران نیست. شاخص آلودگی هوای تبریز و اهواز هم برای همه گروه‌های سنی ناسالم است و دیگر شهرهای بزرگ هم وضع چندان خوبی ندارند.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.