سالخوردگان ایران: حقوق ماهانه آنها عقب افتاده

سالخوردگان ایران: حقوق ماهانه آنها عقب افتاده

مدتی است که جمعی سالخورده می‌گویند حقوق ماهانه آنها عقب افتاده وبه‌ دنبال تظلم خواهی‌اند. ولی اشتباه نکنید، موضوع می‌تواند به شمایی که جوان هستید و سالها با بازنشستگی فاصله دارید هم، ارتباطی مستقیم پیدا کند. چطور؟ روال معمول دنیای امروز این است که اگر می‌خواهید در دوران پیری غم نان نداشته باشید و دستتان جلوی دیگری دراز نباشد، ماهانه پولی را به صندوق‌ها یا سازمان‌هایی می‌دهید، که در دوران بازنشستگی و ازکارافتادگی به شما پس بدهند. پیش خرید رفاه دوران ناتوانی! ولی حالا از یک بحران بالقوه در ایران حرف به میان آمده که عالی رتبه‌ترین مقام‌های حکومتی هم آن را پنهان نمی‌کنند. وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و چند نهاد متولی مستمری بگیران آنقدر نگران کننده است که می‌تواند بر زندگی ده‌ها میلیون ایرانی اثر بگذارد. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.