قبل، بعد و هنگام زلزله چه باید کرد؟

قبل، بعد و هنگام زلزله چه باید کرد؟

آموزش برای محافظت از زلزله اهمیت بسیاری دارد؛ هم قبل، هم موقع زلزله و هم بعد از آن. پریزاد نوبخت به دنبال این سوال رفته که ما در مقابل زلزله، چه می‌توانیم بکنیم؟ این ویدئو بر اساس توصیه‌های کارشناسان ایمنی زلزله در اروپا و آمریکا تهیه شده است.