اعتراض‌های گسترده ضدحکومتی ۸ دی در ایران

اعتراض‌های گسترده ضدحکومتی ۸ دی در ایران

با فراخوان مخالفان حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراض‌های خیابانی و ضدحکومتی بود. نیروهای امنیتی، نسبتا خویشتندار بودند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.