آخرین تحولات در رابطه با اعتراضات گسترده در ایران

آخرین تحولات در رابطه با اعتراضات گسترده در ایران

در بعضی شهرهای ایران فضا پرتنش بود اما آرامتر از روزهای گذشته. خبر موثقی درباره برگزاری اعتراضها منتشر نشده و عده‌ای از مردم در حمایت از حکومت به خیایان رفتند. فرمانده سپاه پاسداران هم از این فرصت استفاده کرد و آنچه را او فتنه ۹۶ خواند، پایان‌یافته اعلام کرد. با فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران، امروز حکومت، حامیان خود را در چندین شهر به خیابانها فرستاد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.