نگاهی به سابقه اعتراضات در شهرهای مختلف

نگاهی به سابقه اعتراضات در شهرهای مختلف

اعتراض‌های اخیر در ایران از نظر پراکندگی جغرافیایی گسترده‌ترین بعد از انقلاب ۵۷ هستند. در بعضی شهرها اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده. گروهی انتقاد می‌کنند که اعتراض‌ها می‌توانست بصورت مسالمت‌آمیز برگزار شود. اما آیا این شهرها که نام بعضی کمتر در اخبار شنیده شده، در سالهای اخیر هیچ وقت محل برگزاری تجمع یا تظاهرات اعتراضی بوده‌اند؟ تحقیقات بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد در نود درصد این شهرها در شش ماه پیش تجمعات اعتراضی به دلیل‌های مختلف برگزار شده. شهریار صیامی توضیح بیشتری می‌دهد.