تجمع خانواده بازداشت شدگان مقابل زندان اوین

تجمع خانواده بازداشت شدگان مقابل زندان اوین

در پی بازداشت شماری از دراویش گنابادی و دانشجویان در ناآرامی‌های اخیر در ایران خانواده این بازداشت شدگان مقابل زندان اوین تجمع کردند. خانواده‌ها خواستار پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت بازداشت شدگان هستند.